W dniach 22 -24 października, w Łodzi, na Wydziale Matematyki
i Informatyki UŁ odbyła się „I Konferencja Matematyki Ubezpieczeń
i Inwestycji” organizowana przez studenckie koła naukowe: TRiADA
i Makler.

Fotoprezencacja z konferencji znajduje się pod adresem: http://www.youtube.com/watch?v=MvwQiRz21EA

Tematem przewodnim konferencji był wpływ wojen i katastrof naturalnych na rynek ubezpieczeń i kapitałowy. Na konferencji została także poruszona tematyka m.in. zarządzania funduszami inwestycyjnymi, kontraktów terminowych, matematyki na GPW, zarządzania ryzykiem oraz nowości w aktuariacie.
Wykłady, oprócz ich wartości merytorycznej, stanowiły świetną okazję do nawiązania kontaktów, a także zadania pytań czołowemu zarządzającemu z TFI w Polsce – Konradowi Łapińskiemu, głównemu aktuariuszowi TU UNIQA S.A. Jarosławowi Niemirowskiemu i innym naszym prelegentom.

Konkurs na najlepszą studencką prelekcję konferencji wygrał Jacek Podlewski z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Przedstawił on temat: „Pimp My Portfolio, czyli w poszukiwaniu portfela doskonałego”. Serdecznie gratulujemy zwycięzcy!

W konkursie brały udział następujące prezentacje:

  1. Mariusz Bodzioch, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie: „Model wyceny składki uwzględniający zależności przestrzenne”
  2. Jacek Podlewski, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie: „Pimp My Portfolio, czyli w poszukiwaniu portfela doskonałego”
  3. Roman Lisiecki, Konrad Lisiecki, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie: „Pogodowe instrumenty pochodne”
  4. Maciej Skórski, Uniwersytet Warszawski: „Optymalny transfer ryzyka w obligacjach katastroficznych”
  5. Szymon Koc, Uniwersytet Łódzki: „Sposoby modelowania ryzyka terroryzmu”
  6. Kajetan Kędzior, Uniwersytet Łódzki: „Omówienie wybranych strategii inwestowania na rynku walutowym FOREX”

Podczas konferencji organizowana była wspólnie z Polską Akcją Humanitarną zbiórka pieniędzy, z której cały dochód będzie przeznaczony na  „Pomoc dla Haiti”.

Dla studentów spoza Łodzi przewidziana została specjalna oferta obejmująca nocleg, wieczór gier, zwiedzanie Łodzi, wyjścia do klubów oraz inne atrakcje.

Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy za liczne przybycie oraz aktywność. Pozdrawiamy!

Organizatorzy

Plakat konferencji


Kontakt

Szymon Koc
koc.szymon@gmail.com
tel.: 603-186-406

Tomasz Woźniak
tz.wozniak@gmail.com
tel.: 698-926-150

Biuro konferencji:
pokój B108 WMiI UŁ

Jak do nas trafić?

Organizatorzy